Mededeling: maatregelen m.b.t. Corona

‹ terug naar het nieuwsoverzicht

In navolging van de richtlijnen van de overheid m.b.t. het Coronavirus heeft Aice – Carpigiani Ambachtelijk Benelux besloten om preventief enkele maatregelen te treffen. Hiermee nemen wij onze verantwoordelijkheid, als werkgever en als mens, om bij te dragen tot de vertraging van de verspreiding van het virus. Het betreft louter voorzorgsmaatregelen. Er zijn op dit moment geen vastgestelde besmettingen binnen Aice.

Service afdeling

Onze dienstverlening blijft gegarandeerd. Onze service techniekers blijven uitrijden en de uitlevering van uw bestellingen blijft behouden. Zij zijn voorzien van het nodige materiaal om alle aanbevolen hygiëne maatregelen te volgen en zullen zich graag houden aan eventuele richtlijnen die bij u in het bedrijf gelden. Geplande interventies gaan voorlopig door zoals voorzien. Gelieve ons op de hoogte te brengen als u zelf een bepaalde interventie wil verplaatsen of uitstellen. Wel vragen wij u met aandrang ons de garantie te geven dat er geen besmettingen zijn vastgesteld langs uw kant, en dat er tijdens de laatste 21 dagen geen van uw medewerkers in een risicogebied aanwezig zijn geweest. Onze binnendienst medewerkers zijn voorzien van de nodige tools om thuis te werken met een beurtrol, ze blijven beschikbaar om u de service te verlenen die u gewoon bent.

Bestelling onderdelen

Wij hebben de eerste meldingen dat bepaalde producties bij sommige toeleveranciers beginnen te vertragen. Gelieve rekening te houden met een mogelijke vertraging van toelevering. Onze service afdeling blijft bereikbaar via de voor u gekende communicatiekanalen : Telefoon : 03 248 34 98 Email : service@carpigianibenelux.com

Verkoop afdeling en University :

Face-to-face afspraken worden enkel nog ingepland onder de voorwaarden zoals hierboven ook opgenomen : Geen vastgestelde besmettingen en geen medewerkers van uw bedrijf die aanwezig zijn geweest in risicogebieden tijdens de afgelopen 21 dagen. Zo niet worden de al geplande afspraken geannuleerd en vervangen door telefonisch of ander online-overleg. Hierover zullen wij contact opnemen, om ofwel nieuwe afspraken te maken, ofwel de modaliteiten van het vervangend overleg samen af te spreken. Specifiek voor de cursussen hebben we beslist van deze tot nader order te annuleren en te verschuiven naar een latere datum.

Duurtijd

Op dit ogenblik is het nog niet duidelijk voor hoelang we deze maatregelen gaan behouden. Naarmate de situatie evolueert, zullen we u informeren over de wijzigingen hiervan. We gaan er als Carpigiani-team alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening en de ondersteuning van uw projecten verzekerd blijft. Tot slot wensen we u, uw dierbaren, uw medewerkers en collega’s, uw klanten en leveranciers veel sterkte om in deze moeilijke omstandigheden het hoofd koel te houden en creatieve en efficiënte oplossingen te vinden. Jim, Dolf, Peter, Edith en het ganse Aice/Carpigiani-team. U kan ons steeds contacteren bij vragen of onduidelijkheden m.b.t. deze maatregelen, telefonisch op 03 337 70 51 of per mail : edith.wagemans@carpigianibenelux.com En cas de questions ou remarques concernant ces mesures vous pouvez toujours nous contacter par téléphone au 03 489 22 95 ou email : edith.wagemans@carpigianibenelux.com